Coloradokever bestrijdenSchade aan aardappelplant door koloradokever

Je kan de coloradokever herkennen aan zijn geel-zwart gestreepte schild. De volwassen kever is rond 1 cm lang. De larven van de coloradokever zijn ook 1cm lang en hebben in een later stadium een rood oranje kleur met een zwarte kop. Deze beestjes overwinteren in de grond. Ze verkiezen plaatsen waar het voorgaande jaar aardappelen hebben gestaan. De kevers komen uit hun schuilplaats in het voorjaar en gaan dan opzoek naar aardappelplanten. Op de onderkant ervan leggen ze hun eipakketten af. Dit zijn een 20 tot 80 oranje gele eitjes. Deze eitjes komen uit na 5 tot 21 dagen naargelang de temperatuur. De nieuwe larven zorgen voor heel wat schade door hun vraatzucht. Er blijven vaak alleen nog stengels en nerven achter zonder blad. Na een 4 tal weken gaan de larven terug de grond in. Vanaf juli komt de tweede generatie kevers naar boven. Deze kevers zijn slim en overwinteren diep genoeg om zelfs bij strenge winters te kunnen overleven.

Coloradokever bestrijden

Voor coloradokevers geldt een wettelijke bestrijdingsplicht. In volkstuinen kunnen de kevers en de larven handmatig geraapt worden. De kever en de larven zijn te bestrijden met insectenbestrijdingsmiddelen zoals Insecticide 10 ME, of het biologisch middel Conserve Garden.