Glazigheid bij aardappelenGlazigheid bij aardappelen

Glazigheid ontstaat in de hoofdknol als deze door een secundaire knol wordt leeggezogen. Dit is meestal een teken van zetmeelgebrek. De aardappelen met glazigheid kunnen niet bewaard worden en blijven hard na het koken. Je kan glazige aardappelen herkennen door de aardappelen in een zoutbad te leggen. Glazige knollen gaan namelijk drijven. Deze aardappelen zullen minder voorkomen bij een goede kaliumbesmesting. Kalium maakt de plant weerbaarder tegen ongunstige weersomstandigheden. Een te scherpe afwisseling tussen te droog en te nat bevordert ook glazigheid.

Wat veroorzaakt glazigheid bij aardappelen?

Glazigheid treedt vooral op bij doorwas in een gewas. Bij doorwas gaan tijdens het groeiseizoen reeds gevormde knollen kiemen en aan deze kiemen groeien nieuwe knollen. Als de eerstgevormde knollen (de primaire knollen) door de daaraan gegroeide tweede generatie knollen (de secundaire knollen) worden leeggezogen, dan kunnen de primaire knollen glazig worden.  Doorwas bij aardappelen wordt vooral veroorzaakt door blootstelling van ondergrondse delen van de plant aan hoge temperaturen. Deze treden op bij maximumluchttemperaturen boven 25° C in combinatie met een droge grond en een niet gesloten bladerdek. Er zijn duidelijke rasverschillen in gevoeligheid voor doorwas.

Voorkomen doorwas om glazigheid te voorkomen

Je kan glazigheid voorkomen door te zorgen voor een snel  gesloten bladerdek. Dit kan je stimuleren door de plantaardappelen voor te kiemen. Om doorwas te voorkomen moet je ook zorgen voor voldoende beregening zodat de grond niet te droog staat. Zeker bij extreem warme temperaturen is dit het geval.